Het Maltezer kruis

Het Maltezer kruisHet Maltezer kruis.

Het Maltezer kruis is een symbool dat overal op Malta veel wordt getoond. Ook in de rest van de wereld wordt het gebruikt. Met name in emblemen van brandweercorpsen, in ziekenhuizen of bij andere hulpverlenende instanties. Het kruis heeft vier zijden in de vorm van pijlpunten, waarbij de punten van de pijlen elkaar raken in het middelpunt van het kruis. Het kruis is over het algemeen wit en heeft meestal een rode achtergrond in de vorm van een cirkel. Het wit staat voor reinheid en onschuld.

Het kruis is afkomstig van de hospitaalridders die in het jaar 1023 in Jeruzalem een ziekenhuis bouwden. Hier werd de oorsprong van de ridders van de Johannieterorde gelegd. Sinds de ridders op Malta kwamen, maken zij gebruik van dit kruis. De ridders gebruikten het kruis op het harnas dat hun hele lichaam bedekte. Op die manier konden bondgenoten de ridders gemakkelijk onderscheiden van de vijand. Ook de hospitalen van de ridders droegen het Maltezer kruis als symbool.

De vier zijden van het kruis stellen de vier Kardinale deugden (of hoofddeugden) voor. Dit zijn standvastigheid, gerechtigheid, gematigdheid en volharding. Later werden er nog meer deugden toegevoegd, maar deze werden niet verwerkt in het kruis.

De ridders ontwikkelden zich als een militaire orde en werden door paus Paus Paschalis II (1099 - 1118) als een religieuze orde gebonden aan dezelfde regels van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid als de Augustijner kloosterorde. De Johannieters hadden echter nog acht aanvullende geboden waar zij zich aan dienden te houden. De acht punten in het Maltezer kruis zouden hier symbool voor staan.

Over de exacte betekenis van de acht punten van het kruis, zijn de historici het niet helemaal eens. Zo zouden de acht punten van het kruis de acht grondbeginselen van het christendom voorstellen. Dit zijn:

 • Gezegend zijn de armen van geest, want de overvloed van het Koninkrijk is van hen.
 • Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
 • Gezegend zijn degenen die in de rouw zijn, want zij zullen getroost worden.
 • Gezegend zijn diegenen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid, want zij zullen vervuld worden.
 • Gezegend zijn de barmhartigen, want zij ontvangen de genade.
 • Gezegend zijn de zuiveren van hart, want zij zijn (één) met God.
 • Gezegend zijn de vredelievenden, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
 • Gezegend zijn diegenen die vervolgd worden voor hun rechtschapenheid, want van hen is het Hemelse Koninkrijk.

Andere historici geven de volgende lijst met geboden:

 • Loyaliteit
 • Vroomheid
 • Openhartigheid
 • Dapperheid
 • Glorie en Eer
 • Verachting voor de dood
 • Behulpzaamheid richting de armen en zieken
 • Respect voor de Kerk

Daarnaast stellen de acht punten de acht landen (langues) voor van waaruit de ridders van Malta afkomstig zijn. Dit zijn Allemange (Duitsland), Aragon (in Noord-Spanje), Auvergne (centraal in Frankrijk), Engeland, Frankrijk, Italië, Provence (in het zuiden van Frankrijk) en Portugal.Google