Auteursrechtwaarschuwing

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze (www.maltapagina.nl) website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de auteur/uitgever: Maarten Geluk. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u in beginsel vooraf toestemming te hebben verkregen van de auteur, behoudens beperkingen bij de wet gesteld.

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de uitgever en iedere gebruiker van deze site. U accepteert deze gebruiksvoorwaarden wanneer u gebruik maakt van deze site.

Linken

Wanneer u de inhoud van deze website, of delen ervan, interessant vindt, bent u vrij hiernaar vanaf uw eigen website naartoe te linken. Daarbij is het toegestaan tot maximaal vijftig woorden aan tekst over te nemen.

Kopiëren/Hergebruik

Kopiëren van (delen van) teksten, met een lengte van meer dan 50 woorden, van deze website is zonder voorafgaande toestemming van de auteur (via maarten@maltapagina.nl) niet toegestaan. Toestemming voor hergebruik van teksten voor commerciële doeleinden, wordt alleen verstrekt na betaling van de voor de auteur gebruikelijke vergoeding (€ 0,41 per woord voor de eerste 800 woorden en € 0,28 voor elk woord vanaf 800 woorden).

Derden die teksten zonder voorafgaande toestemming voor hergebruik overnemen van deze website, zullen eveneens worden gesommeerd de gebruikelijke vergoeding te betalen. Dit vermeerderd met de onderzoekskosten á €15, - per geval. Bij weigering tot betaling zal een gang naar de rechter niet worden geschuwd.

Schending van de auteursrechten van de auteur zal worden opgespoord en aangepakt. Deze aanpak zal zich uitdrukkelijk richten tegen, maar niet beperken tot, reisorganisaties die teksten zonder voorafgaande toestemming hergebruiken.

Hergebruik foto's

Hoewel de meeste op deze website getoonde foto's door de auteur zelf zijn gemaakt met een eenvoudige camera, is het derden niet toegestaan deze te hergebruiken door ze elders opnieuw te publiceren. Alleen wanneer hiervoor door de auteur (via maarten@maltapagina.nl) uitdrukkelijk toestemming is verleend, kunnen foto's worden hergebruikt. Kosten voor het hergebruiken van foto's bedragen in principe € 54, - per foto. Wanneer foto's zonder voorafgaande toestemming worden hergebruikt, zal er  €15, - per foto aan onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

De auteur is niet de bezitter van de rechten van alle foto's op deze website. Door foto's ongevraagd te hergebruiken, kunnen ook de rechten van derden worden geschaad.

© Maarten Geluk, Groningen 2005.Google