Clapham Junction

Cart ruts van Clapham Junction

Clapham Junction, of the Malta cart ruts is een mysterieuze archeologische vindplaats, genaamd Misrah ghar Il-kbir, nabij de Dingli Cliffs. Het bestaat uit een aantal sporen in de stenen ondergrond met een totale oppervlakte van ongeveer acht hectare. Het lijkt alsof het karrensporen zijn; alsof het een druk knooppunt is geweest. Vandaar ook de naam Clapham Junction, naar het gelijknamige drukke Londense treinstation.

Niet alleen bij de Dingli Cliffs zijn dit soort sporen gevonden. Ook op andere plaatsen op Malta en Gozo kunnen soortgelijke sporen worden aangetroffen. De sporen bestaan steeds uit twee parallel aan elkaar lopende sleuven in de rotsen. De sporen zijn maximaal 60 centimeter diep en liggen op ongeveer 1,20meter uit elkaar. Sommige sporen kruizen alleen met andere sporen, terwijl andere sporen samen grote knooppunten vormen. Archeologen veronderstellen dat de sporen ongeveer 4000 jaar geleden zijn ontstaan. Hoewel zij geen eensluidende verklaring hebben voor de aanwezigheid ervan, bestaan er natuurlijk verschillende theorieën over.

De sporen zouden gebruikt kunnen zijn voor het transport van goederen op grote sleeën. Door de frictie tussen de slee en de ondergrond zouden de sporen ontstaan zijn. Met de sleeën zouden materialen voor de bouw van de megalithische tempels zijn vervoerd. Andere archeologen stellen dat de sleuven zijn aangelegd als een soort spoorrails, waardoor grote karren reden. Dit eveneens om goederen te vervoeren. Deze karren zouden dan wielen met een diameter van maar liefst anderhalve meter moeten hebben gehad, waardoor deze verklaring minder plausibel lijkt. Weer andere archeologen denken dat de sporen werden gebruikt voor het transport van water. Het zou een soort irrigatiesysteem zijn geweest. Tot nu toe zijn voor alle verklaringen voor- en tegenargumenten te bedenken. Vanwege het gebrek aan tekstueel en grafisch bewijs zal het waarschijnlijk altijd onduidelijk blijven waarom, door wie en wanneer de sporen zijn gemaakt. Het mysterie rond de sporen zal dus nooit onbetwistbaar opgelost worden.GoogleZoeken met Google Foto's zoeken met Flickr Zoeken met Google en Flickr