Vogeltjes vangen

Malta kent een traditie die niet zo fraai is: het vangen en doodschieten van vogels. Malta telt zo'n 20.000 inwoners voor wie het doodschieten van vogels een obsessie vormt. Malta vormt daarnaast echter een belangrijke rustplaats op de route van trekvogels die vanuit Europa naar het warmere Afrika (en terug) vliegen.

De traditie van het vangen van vogels werd in het verleden uit noodzaak geboren. Aangezien Malta weinig natuurlijke voedingsbronnen te bieden had, moest er worden gejaagd om in leven te kunnen blijven. Er was geen groot wild op het eiland aanwezig, maar in de rotsen langs de kust leefden wel vogels. Aangezien er eerst nog geen geweren beschikbaar waren, werden er ingenieuze manieren verzonnen om de vogels te vangen. Zo werkten de mensen met lokvogels in een kooitje. Wanneer andere vogels dan dichtbij kwamen, vlogen ze in de val van de jagers. Meestal bestond zo'n val uit een groot valnet, waaruit de vogels onmogelijk konden ontsnappen.

Toen er in de Middeleeuwen wel geweren beschikbaar kwamen, kon de arme bevolking daar niet over beschikken. Zij die op het platteland leefden bouwden echter duiventillen (Il-Barumbara) waarin duiven leefden. In elke duiventil bevonden zich tientallen kamertjes waarin de vogels hun nesten bouwden. Zodra er gegeten moest worden, sloot de eigenaar van de duiventil een luikje en doodde hij de duif die in het hokje achter het luikje zat.

Ondertussen ging de ouderwetse manier van vogels vangen gewoon door. Tegenwoordig zijn de lokvogels echter vaak vervangen door verboden elektronische loktoestellen met een speaker. Qua voedselvoorziening is er allang geen noodzaak meer om vogels te vangen en is het meer een hobby geworden. Al noemen de mensen die zich ermee bezig houden het een sport. Niet eens zo heel lang geleden vormde het een algemeen geaccepteerde vrijetijdsbesteding waarover geen discussie bestond. Naarmate de EU en media meer invloed kregen op Malta en naarmate milieuorganisaties de mensen beter voorlichtten, werd het de meeste Maltezers duidelijk dat de jacht op vogels in Malta ook een grote impact op de vogelpopulatie ver buiten het land heeft. Maltezers staan niet echt bekend als dierenvrienden, maar de jacht op de vogels zorgt voor een duidelijke tweesplitsing tussen de mensen die voor en tegen het jagen zijn. Steeds meer mensen zijn fel tegen de jacht, terwijl de circa 20.000 jagers krampachtig blijven vasthouden aan hun 'recht' om te jagen. Dat jagen gebeurt soms op traditionele wijze, maar vaak ook door grote beschermde vogels met een schot hagel uit de lucht te schieten of met behulp van andere, vaak verboden, technieken. Naar schatting worden er alleen al op Malta jaarlijks vijf miljoen trekvogels doodgeschoten. Vooral tijdens de voorjaarstrek, waarbij de vogels naar Europa vliegen om te broeden, is de schade groot. Mensen die de jacht enigszins in de gaten proberen te houden worden niet zelden bedreigd door de jagers.

Vroeg of laat zal de jacht op de vogels wel verboden worden. Momenteel worden de jachtperiodes vaak ingekort of wordt het jachtseizoen helemaal niet geopend. De keuze om er helemaal mee te stoppen is vooral een politieke. De jagers vormen immers ook een groot aandeel van het electoraat. Het kan haast niet anders dan dat Malta onder druk van de internationale gemeenschap zal besluiten de jacht op trekvogels definitief te staken. Binnen Malta bestaat tevens de roep om een referendum over de jacht. De kans is groot dat hiermee het jagen verleden tijd wordt.

Bij de plaats Mellieha zijn twee vogelreservaten opgezet. Zij worden Ghadira en Is-Simar genoemd. Hier kunnen de vogels ongestoord verblijven.

Meer informatie over de bescherming van vogels in Malta, vind je op de website van BirdLife Malta. De Vogelbescherming Vlaanderen heeft een uitgebreid dossier opgebouwd over situatie.GoogleZoeken met Google Foto's zoeken met Flickr Zoeken met Google en Flickr