Paola (Raħal Ġdid)

De kerk van PaolaDe kerk van Paola

Paola is een plaats op ongeveer twee en een halve kilometer ten zuiden van Valletta. De plaats telt ongeveer 8.177 inwoners en is vernoemd naar grootmeester Antoine de Paule, die zelf de stad stichtte op 20 juli 1626. De plaats wordt ook wel 'Raħal Ġdid' genoemd, wat nieuwe stad betekent.

De plek waarop Paola ligt, wordt al ruim 4.500 jaar bewoond. Door de aanwezigheid van het Hal Saflieni Hypogeum in de plaats wordt dat bewezen. Dit Hypogeum is een belangrijke ondergrondse grafruimte. Vlakbij, in de buurplaats Tarxien, zijn tevens de resten van megalithische tempels van Tarxien te vinden.

Het deel van Malta waarin Paola ligt, vormde in de Middeleeuwen regelmatig het doelwit van plunderaars, die er vanuit oostelijke richting vrij spel hadden. Daarom werd de plek eeuwenlang nauwelijks bewoond. Toen Antoine de Paule de plaats stichtte, wist hij families te overtuigen zich er te vestigen door al hun schulden te vergoeden. Onder het gezag van de Britten, zorgde de komst van droogdokken naar de Grand Harbour bij Valletta voor veel werkgelegenheid. Voor arbeiders was Paola een prima plaats voor huisvesting, waardoor het dorp ontzettend snel groeide. Tegenwoordig is Paola voor Maltese begrippen een moderne plaats die nog steeds voornamelijk wordt bewoond door arbeiders. In het centrum zijn verschillende winkels te vinden, maar van een volledig winkelcentrum is geen sprake.

In Paola bevinden zich twee grote kerken. De oudste is een kerk die gewijd is aan Sint Ubaldesca. De eerste steen aan het fundament ervan werd door grootmeester Antoine de Paule zelf gelegd op 25 augustus 1630. Naarmate de omvang van de bevolking aan het einde van de negentiende eeuw toenam, nam de behoefte aan meer ruimte in de kerk evenredig toe. In eerste instantie werd de Sint Ubaldesca rond het jaar 1900 uitgebreid. Toen dat niet voldoende bleek, ontstond de vraag naar een nieuwe kerk. Op 30 juni 1923 werd aangevangen met de bouw van een nieuwe parochiekerk. Verantwoordelijk voor de bouw was de architect Philip Tortell. De kerk heeft de vorm van een typisch Maltese kerk en is gewijd aan Christus Koning. Het is een koepelkerk en aan de voorgevel staan twee klokkentorens. De mis werd in de kerk voor het eerst opgedragen in het jaar 1928. Het duurde echter nog tot het jaar 1959 tot de kerk volledig afgebouwd was. De bouw van de nieuwe kerk werd volledig gefinancierd door de bewoners van Paola. Door middel van loterijen en dergelijke werd geld ingezameld. Veel van de arbeiders die overdag in de dokken werkten, hielpen 's avonds vrijwillig met de bouw van de kerk. Beide kerken zijn tegenwoordig te bezoeken. De Sint Ubaldesca-kerk is lange tijd verwaarloosd geweest, maar inmiddels verkeert de kerk weer in redelijk goede staat.

Aan de rand van Paola is de grootste begraafplaats van Malta gelegen: de Addolorata Cemetery. Tevens zijn in de plaats de enige moskee (de Soennitische Mariam Al-Batool-Moskee; vernoemd naar de maagd Maria) en de enige gevangenis (de Corradino Correctional Facility of Habs ta' Malta) van Malta gevestigd. De gevangenis in Paola opende (of eigenlijk 'sloot') haar deuren in 1850. Direct ten noorden van de open ruimte in het centrum van de plaats, staat de vrouwenvleugel. Links daarvan bevinden zich, achter hoge muren, de vleugels voor de mannelijke populatie. Zoals de naam al een beetje aangeeft, is het gevangenissysteem, anders dan in Nederland, niet gericht op boetedoening (of penitentie), maar op correctie of aanpassing. Lange tijd kende Malta ook de doodstraf. Tot 1880 werden veroordeelden openbaar geëxecuteerd. Op 5 juli 1943 werden de laatste mensen (twee broers) opgehangen. Het laatste doodsvonnis werd uitgesproken in 1963, maar werd niet uitgevoerd. Vervolgens werd in oktober 1971 de doodstraf in Malta afgeschaft. Naast de hiervoor genoemde Mariam Al-Batool-Moskee lagen ooit de Gaddafi gardens, maar besloten werd die beladen naam toch maar te wijzigen, waarna ze sinds 31 maart 2016 de Mediterrenean gardens genoemd worden. Ze zijn openbaar toegankelijk (via de steeg rechts langs de gevangenismuur), maar niet erg aantrekkelijk.

Bereikbaarheid

Paola is erg goed te bereiken met de bus vanuit Valletta. De buslijnen 1 2 3 81 82 83 en 84 lopen door de plaats. Met een huurauto is de plaats ook gemakkelijk bereikbaar. Vanuit de richting Valletta dient er in zuidelijke richting te worden gereden. Vervolgens kunnen de borden richting Paola / Hypogeum worden gevolgd.



Google



Zoeken met Google Foto's zoeken met Flickr Zoeken met Google en Flickr